MPSC Rajyaseva Prelim Day Process in Marathi – MPSC Material

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा ही दोन पेपरांची सकाळ ते संध्याकाळ या वेळेत होते. सकाळी पहिला सामान्य अध्ययन पेपर १ असतो आणि नंतर मधली सुट्टी असते आणि दुपारच्या सत्रात सामान्य अध्ययन पेपर २ असतो ज्यांना उमेदवार CSAT चा पेपर म्हणतात. हे सर्वाना…

Laxman Kasekar MPSC Books list – MPSC Material

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा सामान्य अध्ययन: पेपर 1 1) इतिहास – भारताचा इतिहास – ग्रोव्हर & बेल्हेकर किंवा स्पेक्ट्रम किंवा कोळंबे 6 वी आणि 11 वी इतिहासचे पुस्तक Lucent GK मधून प्राचीन व मध्ययुगीन इतिहास 2) भूगोल – 5 ते 12…

Attempts Limit in MPSC Exams From 2021 – MPSC Material

This MPSC attempt Limit will be applicable from 2021. १) प्रत्येक परिक्षेसाठी वेग वेगळे Attempts पकडले जातील.उ.दा. राज्यसेवेसाठी ६ , दुय्यम साठी ६, गट क साठी ६, तांत्रिक साठी ६ आणि इतर अजून परीक्षा असतील त्या प्रत्येक साठी ६( As…